Žaidimo „25 metų jubiliejaus didysis žaidimas“ taisyklės

Titulinis Vaistinės naujienos Žaidimo „25 metų jubiliejaus didysis žaidimas“ taisyklės

2018-03-30

Šie metai – ypatingi CAMELIA vaistinių tinklui, kuris mini savo veiklos 25 metų jubiliejų. Šia proga savo pacientus pradžiuginsime – 25 metų jubiliejaus didžiuoju žaidimu, kurio metu bus galima laimėti net automobilį!

Pirkite prekių už 15 Eur ir daugiau, gaukite žaidimo bilietą ir laimėkite net 70 000 momentinių prizų iškart arba registruokite žaidimo bilietą bei laimėkite 50 pagrindinių prizų ir didyjį pizą – automobilį.

Kviečiame susipažinti su sveikatos prizų žaidimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės):

1.      Bendrosios sąlygos

1.1.  Žaidimo organizatorius: UAB "NEMUNO VAISTINĖ". Taikos pr. 104D,. LT-51198, Kaunas,,  vykdytojas UAB „Reklamos sklaida“ , įmonės kodas 302518375, adresas: Taikos 104 d, Kaunas.

1.2.  Žaidimas vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose vaistinėse „Camelia“, išskyrus apsiperkant internetinėje vaistinėje „Camelia“.

1.3.  Žaidimas prasideda 2018 m. balandžio 03 d. ir baigiasi 2018 m. gegužės 20 d.

1.4.  Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni veiksnūs fiziniai asmenys. .

1.5.  Norėdamas dalyvauti žaidime, asmuo vienu pirkimu vaistinėse „Camelia“ turi įsigyti pirkinių už ne mažesnę kaip 15 Eur (PVM įskaičiuotas) sumą laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 03 d. iki 2018 m. gegužės 20 d.

2.      Prizų fondas

2.1.   70 000 momentinių prizų, 50 didžiųjų prizų ir pagrindinis prizas – automobilis.

3.      Žaidimo vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos

3.1.  Žaidimo dalyvis Taisyklių 1.5 str. nurodytu laikotarpiu vienoje iš vaistinių „Camelia“ vienu pirkimu įsigijęs prekių už ne mažesnę kaip 15 Eur (PVM įskaičiuotas) sumą, kasoje gauna vieną nutrinamą momentinio prizo kortelę, nepriklausomai nuo pirkiniams išleistos sumos. 

3.2., Į žaidimo pirkimo sumą (ne mažesnę nei 15 Eur) nėra įtraukiamos prekės  (kompensuojamieji vaistai ir med. prekes) perkamos su kompensuojamųjų vaistų pasu.

3.3.  Žaidimo dalyvis turi galimybę dar kartą dalyvauti žaidime, atlikdamas kitą pirkimą,  atitinkantį 1.5 str. nustatytas sąlygas. Dalyvavimų skaičius neribojamas.

3.4.  Žaidimo kortelių kiekis konkrečiose vaistinėse ribotas. Vaistinėje pasibaigus žaidimo kortelėms joje žaidimas nutraukiamas. Žaidimas gali būti pratęstas UAB „Nemuno vaistinė“ sprendimu. Žaidime galima dalyvauti atliekant žaidimo sąlygas atitinkantį pirkimą kitoje vaistinėje „Camelia“, kurioje žaidimo kortelės nepasibaigusios.

3.5.   Vaistinių CAMELIA personalas neturi pareigos savo iniciatyva iš anksto informuoti pirkėjus apie tai, kad vaistinėje yra pasibaigusios žaidimo kortelės ar nėra pakankamas prizų likutis. Pirkėjas, norėdamas dalyvauti žaidime, prieš atlikdamas pirkimą ir dalyvaudamas žaidime, turi pasidomėti ar konkrečioje vaistinėje yra pakankamas žaidimo kortelių ar prizų likutis.

3.6.  Nutrynus apsauginį žaidimo kortelės sluoksnį laimingame žaidimo kupone nurodomas laimėtas prizas.

3.7. Žaidimo dalyvis gali registruoti momentinį bilietą pilnai jį užpildęs ir įmetęs į žaidimo urną, esančią „Camelia“ vaistinėje.

3.8. Didžiųjų prizų traukimai, kuriuose dalyvaus visi teisingai užpildyti ir užregistruoti žaidimo kuponai, vyks: 2018 m. balandžio 20 d. ir 2018 m. gegužės 20 dieną. Abiejų traukimų metu bus ištraukiama po 25 pagrindinių prizų laimėtojus. Antrojo traukimo metu taip pat ištraukiamas  ir vienas didžiojo prizo (automobilio) laimėtojas. Visi laimėtojai ištraukiami burtų keliu.

4.      Prizų atsiėmimas

4.1.   Žaidimo dalyviai apie laimėtą didįjį ir pagrindinius prizus bus informuojami asmeniškai, telefonu, nurodytu ant žaidimo bilieto. Žaidimo dalyviams buitinės technikos prizai bus pristatomi jų nurodytu adresu. Pagrindinį prizą ar didįjį prizą laimėjęs dalyvis turi atsiimti ne vėliau kaip iki 2018 birželio 1 d. Žaidimo dalyvis laimėtą momentinį prizą atsiima 1.5 str. nurodytu žaidimo laikotarpiu toje pačioje vaistinėje „Camelia“, kurioje gavo žaidimo kortelę. Jei laimėto momentinio prizo laimėjimo atsiėmimo metu atitinkamoje vaistinėje „Camelia“ nėra, laimėtojas gali laimėtą prizą su laimėjusia kortele atsiimti kitu, vaistinės personalo nurodytu  laiku, kai bus papildytas trūkstamų prizų kiekis arba vaistinės personalo nurodymu gali prizą atsiimti kitoje vaistinėje „Camelia“, kurioje yra pakankamas laimėtų prizų kiekis.

4.2.   Žaidimo dalyviui perduodant laimėtą momentinį prizą iš jo paimama laimėjimą patvirtinanti žaidimo kortelė. Momentinį prizą laimėję asmenys gali toliau dalyvauti burtų traukime, tokiu atveju užpildę žaidimo kortelę, ją perduoda „Camelia“ vaistinės darbuotojui arba įmeta į urną „Camelia“ vaistinės darbuotojo akivaizdoje.

4.3.   Nurodytus prizus turi teisę gauti ir juos laimėję pilnamečiai asmenys. Jei Organizatorius ir vykdytojas nustato, kad prizo laimėtojas neturėjo teisės dalyvauti žaidime, atitinkamas prizas šiam laimėtojui neįteikiamas. Prizas atitenka kitam laimėjusiam dalyviui.

4.4.   Jei žaidimo dalyvis pavėluoja ir/ar nustatytu terminu neatsiima laimėto prizo, dalyvis praranda teisę į prizą ir jo vertė dalyviui nekompensuojama.

4.5.   Žaidimo prizai nekeičiami į  piniginį ekvivalentą ir nekeičiami į jokius kitus prizus ar prekes.

4.6.   Žaidimo organizatorius  ir vykdytojas nėra atsakingi už prizų kokybę ir neteikia jiems jokių garantijų, bei neatlygina prizais asmeniui padarytos žalos.

5.      Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu žaidime:

5.1.   Žaidimo dalyviui tenka bet kokios jo patirtos išlaidos, susijusios su dalyvavimu žaidime ir su laimėto prizo atsiėmimu, naudojimu.

5.2.   Žaidimo dalyviui tenka bet kokios kitos jo patirtos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės žaidimo dalyvio situacijos. Organizatorius ir vykdytojas jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu žaidime, žaidimo atšaukimu, nutraukimu, sustabdymu, ar žaidimo sąlygų (taisyklių) pakeitimu.

5.3.   Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti žaidimo organizatoriaus.

5.4.  Atsižvelgiant į tai, kad gyventojų pajamų mokestis nuo žaidimo dalyvio gautų pajamų (prizų vertės) yra sumokamas ne akcijos dalyvio, o Organizatoriaus lėšomis, informuojame, kad gyventojų pajamų mokesčio permoką siekiančiam atgauti dalyviui, pateikusiam prašymą VMI grąžinti mokesčio permoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu iš grąžintinos mokesčio permokos bus atimta ta mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl Organizatoriaus lėšomis sumokėto žaidimo dalyvio pajamų mokesčio, todėl žaidime dalyvaujantiems ir prizus gavusiems asmenims bus grąžinta atitinkamai mažesnė gyventojų pajamų mokesčio permokos dalis.

6.      Skundo teikimas ir jo nagrinėjimo tvarka

6.1.   Skundas dėl šio žaidimo turi būti pareikštas raštu, nurodant motyvuotus nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas. Skundas turi būti siunčiamas vykdytojui UAB „Reklamos sklaida“, įmonės įmonės kodas 302518375, adresas: Taikos 104 d, Kaunas arba el. paštu marketingas@rsklaida.lt, iki 2018 m. gegužės 20 d. (data ant pašto voko). Žaidimo organizatoriai ir vykdytojai peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia savo atsakymą.

7.      Baigiamosios nuostatos

7.1.   UAB „Reklamos sklaida“ ir UAB „Nemuno vaistinė“ darbuotojai negali dalyvauti šiame žaidime. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

7.2. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

7.3. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.4. Organizatorius ir vykdytojas turi teisę bet kuriuo momentu keisti žaidimo taisykles ar nutraukti žaidimą.

7.5. Žaidimo kortelėje nurodytus asmens duomenys, gavus asmens sutikimą, tvarkys organizatorius UAB „Nemuno vaistinė“, juridinio asmens kodas 134778482, Taikos pr. 104D, LT-51198 Kaunas, telefono Nr. 8-37-751200, elektroninio pašto adresas info@camelia.lt, kita kontaktinė informacija pateikiama http://www.camelia.lt, ir jos įgalioti asmenys. Žaidimo kortelėje nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi išimtinai žaidimo vykdymo ir dalyvavimo žaidime tikslais, dėl kurių asmuo davė sutikimą, žaidimo vykdymo laikotarpiu. Asmuo, turi teisę susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (atšaukti sutikimą), reikalauti perkelti asmens duomenis, teikti skundą priežiūros institucijai. Šias teises asmuo gali įgyvendinti pateikdamas prašymą aukščiau nurodytais kontaktais. UAB „Nemuno vaistinė“ užtikrina žaidimo kortelėje nurodytų asmens duomenų saugumą.

Detalesnė informacija dėl dalyvavimo žaidime teikiama: marketingas@rsklaida.lt